[bvi text="Нашар көретіндерге арналған нұсқа"]

"Көкшетау" "Мемлекеттік ұлттық табиғи парк" РММ

Тендерлер мен конкурстар

19.09.2022

Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2022 жылғы 5 наурыздағы №73 бұйрығымен бекітілген «мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларының» 17-тармағына сәйкес тендерлік құжаттаманың жобасы тендерді өткізу туралы хабарландыру орналастырылғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын тендерді ұйымдастырушының және уәкілетті органның ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. Тендерлік құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау мерзімі күнтізбелік жиырма күнді құрайды.

Ескертулер болған жағдайда, тендерді ұйымдастырушы тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) тендерлік құжаттама жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

2) тендерлік құжаттаманың жобасына ескертулерді қабылдамау себептерінің негіздемелерін көрсете отырып, оларды қабылдамайды;

3) тендерлік құжаттаманың ережелеріне түсінік береді.

Проект КД Детск.кемп 1,1 га лот №13 изм. ру каз

Проект КД Зона отд.№1 3,8 га лот №18 изм ру каз

Проект КД Зона отд.№3 1,18 га лот №19 12.07.22г

Проект КД Зона отд.№4 1,0 га лот №20 изм.ру каз

Проект КД Зона отд.№5 1,1 га лот №21 изм.13.07.22г (1)

Проект КД Кемпинг №1 1,0 га лот №12 12.07.22г

Проект КД Кемпинг №2 0,5 га лот №17 изм. ру каз (1)

Проект ТД Глэмпинг 4,7 га лот №19 изм. Зерен..22г

Проект ТД Гост.комп.№2 5,0 га лот №20 изм.

Проект ТД Эко отель №2 1,9 га лот №21 изи.Зерен..22г

Проект ТД Эко отель лот №18 14 га изм. 12..07.22г

Проект тенд.док.долг.лот №22 эко.отель №1 3,0 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №24 Эко-отель№3 2,18 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №28 Глэмпинг№1 2,3 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №33 Эко-отель№6 2,4га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №35 Автокараванинг 2,0 га Шалкар..22г (1)

Проект тенд.док.долг.лот №39 эко.отель №10 2,23 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №40 эко.отель №11 3,7 га Шалкар.. ру каз

Проект тенд.док.долг.лот №41 эко.отель №12 3,1 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №42 эко.отель №13 3,7 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №43 эко.отель №14 3,8 га Шалкар..22г

Проект тенд.док.долг.лот №44 эко.отель №15 3,2 га Шалкар..22г

Проект тенд.докум. изм.Эко-отель №5 18,6 га Арык

Проект тенд.докум. изм.Эко-отель №6 2,3 га


02.09.2022

Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2022 жылғы 5 наурыздағы №73 бұйрығымен бекітілген «мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларының» 17-тармағына сәйкес тендерлік құжаттаманың жобасы тендерді өткізу туралы хабарландыру орналастырылғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын тендерді ұйымдастырушының және уәкілетті органның ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. Тендерлік құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау мерзімі күнтізбелік жиырма күнді құрайды.

Ескертулер болған жағдайда, тендерді ұйымдастырушы тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) тендерлік құжаттама жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

2) тендерлік құжаттаманың жобасына ескертулерді қабылдамау себептерінің негіздемелерін көрсете отырып, оларды қабылдамайды;

3) тендерлік құжаттаманың ережелеріне түсінік береді.

Проект КД АТС №1 0,01га лот №10 изм 19.07.22г

Проект КД АТС №2 0,015га лот №11 изм 19.07.22г

Проект КД АТС №3 0,01 га лот №26 изм.20.07.22г

Проект КД АТС №4 0,01га лот №27 изм. 19.07.22г

Проект КД АТС№1 0,01га лот №25 изм 19.07.22г

Проект ТК АТС №2 0,15 га лот №34 изм Шалкар. 22г